Hapi 1

Marr vendndodhjen dhe datën

Zgjidh vendndodhjen:

Zgjidh datën:Vendndodhja e kthimit:

Data e kthimit:


Dokumentet e nevojshme:

 • Pasaportë / ID
 • Patentë Shoferi
 • Kartë Krediti (Master & Visa)
 • Çfarë përfshihet në çmim:

 • Kilometrazhin pa limit
 • Taksë mbi vlerën e shtuar
 • Sigurimi i përgjegjësisë së palës së tretë
 • Sigurimi i mbrojtjes nga vjedhjet
 • Sigurimi i aksidenteve personale
 • Përplasja dhe heqja e dëmit (C.D.W).
 • 24/7 Ndihma rrugore
 • Shofer shtesë
 •  


  Hapi 2

  Zgjidhni makinën


  Zgjidhni llojin e makinës:

  Hapi 3

  Informacion i përgjithshëm


  Numri i kartës së identitetit:

  Emri* :

  Mbiemri * :

  E-Mail * :

  Celular * :

  Numri i fluturimit :

  Vërejtje:

  Fusha me (*) kërkohet.