relax üsküp araç kiralama twitter instagram whatsapp turkishgermanenglishenglishenglish
makedonya-arac-kiralama

Termat dhe kushtet


 

Detyrimet personale dhe vozitëse
Klienti duhet të komfirmoj lejen e vozitjes dhe pasaportën e tij.Vetëm ata persona që jan të autorizuar kan të drejtë të përdorin makinën .


Shoferi dhe shoferët shtesë
Shoferi shtesë është pa parapages por ama duhet të kërkohet para se të bëhet check – in .


Normat e qirasë
Të gjitha normat jan në Euro. Normat ditore janë në periudhë 24 orshe .
Nëse periudha kohore ditore ka kaluar 1/3 orë atëhere klienti është i detyruar të paguj si një ditë të plotë. Normat e vikendit janë :
Fillon nga ora 12 në ditën e premte mbaron deri në oren 10 në ditën e hënë.
Norma mujore vazhdon për peridhë 30 ditore
Norma minimale është 24 orëshe .
Normat përfshijnë:
- Kilometrazh të palimituar
- Sigurim nga pala e tretë e bazuar në ligjet e qeverisë
- Mbrojtje nga vjedhja
- Shtypje dhe dëmtime - mbron klientin nga përgjegjsitë duke u bazuar nëse dëmtimet nuk janë
- Të shkaktuara nga zjari ose aksidenti
- Dokumentacioni nuk ju tregohet personelit policor në kohën e duhur
- Nëse shtypjen dhe dëmtimet do pranohen . për ndodhinë e vjedhjes së
mundshme gjobë me vlerë prej 500 euro do i aplikohet klientit


Metodat e Pagimit
Ne pranojm disa lloje të kartelave si Eurocard /Mastercard. Parapagime në kesh ose çdo valutë e cila konvertohet në vlerë të njejtë në denarë.Depositi dhe kosti total kërkohen para rezervimit të automjetit.


Shpërndarje dhe marje
Qendra e Shkupit –pa pages -gjatë orarit të punës Airoporti i Shkupit – pa pages – gjatë orarit të punës Çdo lokacion tjetër pasi të bisedoni me stafin tonë

Benzinë
Konsumimi i benzinës paguhen nga ana e klientit.Nëse automjeti është i kthyer me më pak lënd djegse se është marr , klienti është i detyruar të e mbush veturen si ne gjendjen fillestare.

Mjetet
Gomat e dimrit , zinxhirët e dimrit dhe paisjet tjera

Politika jashtë kufijve të shtetit
Kur klienti dëshiron të përdorë apo vozisë automjetin duhet të lajmërohet në qendrën tonë para se të filloj me vozitjen e automjetit jashtë shtetit si dhe të shtoj këstin e sigurimit jashtë shtetit

 

| | | | |
str. Dame Gruev 16-2/4 B.C. Paloma Bjanka second floor 1000, Skopje Macedonia
Copyright © 2019 Relax Shkup Me qira një makinë